Aleris etikutbildning

För att skapa förståelse för hur etiska riktlinjer och samhällsansvar påverkar på individnivå i det dagliga arbetet behövs något mer än e-learning. Som ett led i ett större internt kulturarbete valde Aleris att ta fram ett digitalt verktyg för att skapa reflektion och dialog kring företagets etiska riktlinjer och hur medarbetarna kan efterleva dem.

Utmaningen

Utmaningen handlade om att öka förståelsen för Aleris etiska riktlinjer. Det gällde även att hålla dialogen levande under det mer omfattande kulturarbete som inleddes med dialogövningar om företagets vision och värderingar.

Lösningen

Ett digitalt dialogverktyg med tydlig koppling till tidigare utbildningsaktiviteter. Verktyget används med fördel i grupp, men kan även användas individuellt.

Resultatet

En utbildningsinsats och möten genomförda parallellt inom hela verksamheten i Sverige, Norge och Danmark.