Vad behöver du?

Digital Strategi & Projektledning

Digital strategi & projektledning

En extern projekt- och processledare kan hjälpa er att fokusera på rätt saker. Vi har lång erfarenhet av att leda processer och workshops. Vi tar även fram anbudsförfrågningar.

Stöd För Producenter

Stöd för producenter

Vi delar gärna med oss av vår kunskap om pedagogiska upplägg, LMS och författarverktyg för produktion av e-learning. Vi tar också gärna fram de mallpaket du behöver.

E-learning & Utbildningsprogram

E-learning & utbildningsprogram

Erfarenheten visar att en webbutbildning eller ett enda utbildningstillfälle inte ger långsiktiga resultat.  Vi fokuserar därför på pedagogiska upplägg med flera mindre aktiviteter på längre sikt.

Definiera ert behov
Målanalys
 • Strukturerat sätt att komma igång
 • Mål och förutsättningar
 • Resulterar i beslutsunderlag
Effektiv introduktion
On boarding
 • Enkla lösningar
 • Verkar varumärkeshöjande
 • Går snabbt att sätta upp
Guidelines
Etik- eller säljträning
 • Utgår från era utmaningar
 • Automatiserade program
 • Paketerade efter behov
Certifiering
Hållbarhetsutbildning
 • Ny version ute nu!
 • Adaptivt gränssnitt
 • Ny lösning för flera språk