Aleris Etik

Aleris nya digitala etikutbildning kan användas individuellt och i grupp

Som ett led i ett större internt kulturarbete valde Aleris att ta fram ett digitalt verktyg för att skapa reflektion och dialog kring företagets etiska riktlinjer och hur medarbetarna kan efterleva dem.

Verktyget betstår av en etikutbildning i form av en e-learning men är byggt för att kunna användas både individuellt och i grupp.

Mer om Aleris hållbarhetsarbete: aleris/om/om-aleris/samhallsansvar