Framtidsutsikter Pod

ill du veta mer om framtidsutsikter bortom BNP-tillväxt? Här är en intressant pod!

Framtidsutsikter är en podcast i sju delar om  scenarierna som tagits fram inom forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Det är ett forskningsprojekt som undersöker vad som skulle kunna hända i vårt samhälle när tillväxt inte ses som ett självändamål. Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram: Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning och automatisering för livskvalitet. Alla scenarier innebär stora samhällsförändringar och presenteras i podcasten Framtidsutsikter. Podden är producerad av Anna Karin Bengtsson i samarbete med Åsa Svenfelt på KTH.

Åsa Svenfelt är en av de forskare som kvalitetssäkrat innehållet i vår digitala hållbarhetsutbildning.

Framtidsutsikter är finansierad av Forskningsrådet Formas 2016.

Du hittar podden på Podcaster, iTunes och Soundcloud. Du kan även lyssna på den här: framtidsutsikter.se

Här hittar du mer information om projektet: bortombnptillvaxt.se