Unpd Globala Malen

Vilka är egentligen de globala målen?

De globala hållbarhetsmålen har du säkert hört talas om. De inkluderar alla människor i alla länder och är framtagna av världens ledare för att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, samt lösa klimatkrisen. Men vet du vilka målen är egentligen? På globalamalen.se hittar du massa bra information.

Tips! Kolla också in tio saker du behöver veta om utvecklingen i världen.