Hurvetdudet

#Hur vet du det? – en faktakampanj inför valet i september

#Hur vet du det? är en kampanj som pågår fram till valet i september. Den är en del i den globala rörelsen March for Science som är en manifestation för vetenskap. Syftet är att öka kunskapen bland politiker och väljare om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur forskningsrön kan värderas och varför kunskap grundad på forskning behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. Utgångspunkten är en enkel fråga: Hur vet du det?

Läs mer här: hurvetdudet.nu