Kicks Hallbarhetsutbildning

Kicks nya digitala hållbarhetsutbildning

Nyligen lanserade Kicks en ny e-learning om hållbarhet för alla medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Lanseringen ingår i en satsning på kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet. Kompetensutvecklingen ska ske i form av blended learning där introduktionen utgörs av Future Firsts paketerade hållbarhetsutbildning. Den kombineras med andra aktiviteter som fokuserar på Kicks specifika mål och utmaningar.

Syftet med introduktionen är att skapa en gemensam syn på vad som egentligen menas med hållbarhet.

Om Kicks fokusområden i organisationens hållbarhetsarbete: kicks/sustainability

Om den webbaserade hållbarhetsutbildningen: sustainability.futurefirst.se