Landshypotek Onboard

Digitalt stöd för att välkomna nya medarbetare på Landshypotek Bank

Landshypotek Bank sökte ett säkerställt och mer automatiserat sätt att skapa en bra start för nya medarbetare. Future First fick i uppdrag att ta fram en lösning. Resultatet blev digitala guider att använda i samband med den första anställningsdagen och under den första arbetsveckan, samt ett automatiserat upplägg för utskick och läsbekräftelse av riktlinjer. Viktigt är att lösningen drar dra nytta av funktionalitet som finns i Landshypoteks nuvarande utbildningsportal.

Landshypotek Bank är en av Sveriges tio största banker. Banken ägs av ca. 40 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

För mer information: landshypotek.se/om-landshypotek/arbeta-pa-landshypotek-bank/