Mattecoachen

Mattecoachen på nätet – en chattjänst för den som behöver hjälp med matteläxan

Mattecoach på nätet är en chattjänst som erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet kostnadsfri läxhjälp i matematik. Hit kan ungdomar vända sig med frågor om matematik och få hjälp med läxan av en blivande mattelärare vid universiteten i Stockholm, Linköping och Göteborg. Tjänsten är ett komplement till skolundervisningen och finns tillgänglig på kvällstid då många elever sitter med läxor eller pluggar inför prov.

Mer information: mattechoach.se