Oneshotvideo

One Shot Video – en teknik för att underlätta processledning och dokumentation vid möten

Här är något för dig som jobbar med processledning eller ofta håller i möten. One- Shot Video är en teknik utvecklad av Brendon Clark som innebär att deltagare använder en smartphone för att skapa en kort video för att presentera resultatet av sitt arbete. Resultatet blir video som är målmedvetet enkel och improviserad. Betraktaren ska förstå att detta är ett pågående arbete.

För mer informationInteraktiva institutet