Skane Miljoutbildning

Region Skånes webbaserade miljöutbildning uppgraderad!

Det var dags att uppdatera Region Skånes webbaserade miljöutbildning. Den nya versionen omfattar en helt ny inledande del om hållbar utveckling generellt, samt uppdaterad information specifikt om miljöarbetet inom Region Skåne. Den nya versionen innebär dessutom en ökad tillgänglighet genom att alla medarbetare nu kan genomföra utbildningen på valfri enhet. Grunden för utbildningen som helhet utgörs av Future Firsts paketerade upplägg.

För mer information om Region Skånes miljöarbete: skane.se/organisation-politik/Miljo-och-natur

För mer information om produkten: firstspace.se