Ted Sullivan

TED-talk med Michele Sullivan om hur det kan vara en styrka att be om hjälp

Här är en intressant TED-talk med Michele L Sullivan från 2016. Vi går alla igenom utmaningar i livet. En del syns på ytan, men de flesta gör det inte.  Då och då behöver vi be människor om hjälp för att klara våra utmaningar. Men det är minst lika viktigt att vi också är ett stöd för andra människor i deras väg till välmående och framgång. Hur skulle samhället se ut om vi levde fördomsfria liv med ödmjukhet, mod och förståelse inför varandra, bortom det vi kan se på ytan?