Tegmark Liv 30

Liv 3.0! Läs Max Tegmarks bok om hur det är att vara människa i den artificiella intelligensens tid

Hur stor inverkan tror du artificiell intelligens (AI) kommer att ha på vårt samhälle? Hur ser det ut idag och hur kommer det att se ut i framtiden? Läs då den svensk-amerikanske fysikern Max Tegmarks bok Liv 3.0. Den diskuterar AI och dess inverkan på livets framtid på jorden och bortom. Vilka är de samhällsmässiga konsekvenserna? Vad kan göras för att maximera chanserna för ett positivt utfall? Denna bok borde läsas av alla, inklusive våra beslutsfattare.

För mer information: