Uf Foretagsamheten 2

Välkommen till företagsamheten ! – Nytt läromedel från Ung Företagsamhet

Från och med denna höst har nyblivna UF-företagare tillgång till en webbaserad introduktion till vad företagande innebär. Introduktionen ger svar på frågor om varför människor väljer att starta företag, men också vad som menas med tillväxt, vinst och hållbarhet i en allt mer globaliserad värld. I materialet ingår flera filmer för inspiration och fördjupning. Det kan användas både individuellt och grupp. Bakom läromedlet står Ung Företagsamhet. Future First producerade. Vi är väldigt glada för att vi fick möjlighet att delta i detta projekt.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan.

För mer information: ungforetagsamhet.se