Personuppgiftspolicy

Vilka är Future First AB?
I denna policy kallas Future First AB, Orgnr: 556710-0028 för Future First och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för besökaren eller kunden. Future First ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, vilket kan vara via formuläret på webbplatsen, via telefon, e-post eller annat sätt.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Denna policy gäller för användare som besöker våra webbplatser https://futurefirst.se och https://firstspace.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster, samt våra kanaler på sociala medier.

Behandling av personuppgifter
En personuppgift är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Future First ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Cookies
Future First använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera på bästa sätt. Läs mer om vilka cookies Future First använder.

Google Analytics
Google Analytics är ett digitalt analysverktyg som mäter besök och beteende på våra webbplatser genom att använda cookies. Med hjälp av Google Analytics analyserar Future First hur besökare använder webbplatserna och på vilka sätt innehållet behöver utvecklas. Den information Future First får om besökare används aldrig för att spåra enskilda personer som besökt webbplatserna. Läs mer om hur Google Analytics använder cookies.

Kontaktformulär
Future First använder formulär för att våra webbplatsbesökare ska kunna kontakta oss. När du fyllt i formuläret kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av oss.

Vi delar aldrig vidare de personuppgifter som vi har i våra register till tredje part. Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte och raderar din information när den inte längre är relevant.

Ändringar i integritetspolicyn
Future First förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya policyn på våra webbplatser.

Vill du veta mer?
Du har rätt att få veta vilka uppgifter Future First har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga. Future First går att nå på följande sätt:
Post: Future First c/o Hydén, Bondegatan 37, 116 33 Stockholm
Tel: 0709 60 89 99
E-post: info@futurefirst.se