PTK:s Examination Som Frågesport

PTK:s examination som frågesport

För att skapa ett mer lustfyllt lärande valde det fackliga samverkansorganet PTK att satsa på ett lite annorlunda digitalt stöd för examinationstillfällen.

Kursdeltagarna delas in i lag och tävlar sedan med sina kunskaper med hjälp av en dator eller läsplatta. Alla i rummet kan hela tiden följa de olika lagens delresultat på en webbsida. Vilket lag ligger bäst till? Och hur ser det gemensamma resultatet ut?

Utmaningen

Att väcka intresse och engagemang för ett ämnesområde.

Lösningen

Ett spelliknande quiz där kursdeltagarna tävlar i team med sina ämneskunskaper. Kursledaren har full kontroll över examinationstillfället via ett enkelt gränssnitt. Det går att tävla per moment eller slutpoäng och på tid.

Resultatet

Ett nytt sätt att utvärdera vad kursdeltagarna haft lättare och svårare för att ta till sig av kursinnehållet. Materialet är ett stående inslag på utbildningarna och får mycket bra betyg i utvärderingarna.