Scandics Webbaserade Hållbarhetsutbildning

Scandics webbaserade hållbarhetsutbildning

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga för Scandic Hotels. Det är anledningen till att Scandic satsat på att ge alla medarbetare en grundläggande kunskap inom hållbarhetsområdet.

Scandic Hotels var en viktig samarbetspartner vid utvecklingen av Future Firsts paketerade e-learning om hållbarhet. Scandic bidrog till utbildningens användbarhet och pedagogiska upplägg.

Utmaningen

Att säkerställa alla medarbetares kunskap om hållbarhet och miljöfrågor.

Lösningen

Ett samarbetsprojekt med Future First och två forskare på KTH som resulterade i en webbutbildning i två delar; en allmän och en företagsspecifik. Den företagsspecifika lyfter fram det egna csr-arbetet genom intressanta exempel och en personlig ton.

Resultatet

En webbutbildning i sju språkversioner, anpassad för flera olika kunskapsnivåer i organisationen.

För fler referenser se gärna firstspace.se