Kundmötesträning för elinstallatörer

Bättre kundmöten betyder större insikt i kundens behov och i förlängningen bättre affärer. Elteknikbranschen är i förändring och många är inte medvetna om hur mycket kunskap som finns hos elteknikföretagen. Det här är något som alla elinstallatörsföretag kan dra nytta av. För det behövs kunskap – både hos företagsledare och hos montörerna.

Bakom den här webbaserade utbildningen står ELRÄTT, ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges Elgrossister SEG och ELRÄTT Leverantörerna.

Utmaningen

Att nå fram med kundmötesträning till en målgrupp som inte ser sig som säljare och att få deras chefer att prioritera denna utbildningssatsning i en stressig vardag.

Lösningen

En lättillgänglig och mobilanpassad utbildning som genomförs steg för steg under en längre tid. Företagsledarna får hela tiden tillgång till materialet några dagar i förväg. På så sätt har de kontroll över situationen och kan förbereda möten vid behov.

Resultatet

En lättillgänglig och mobilanpassad utbildning som genomförs steg för steg under en längre tid. Företagsledarna får hela tiden tillgång till materialet några dagar i förväg. På så sätt har de kontroll över situationen och kan förbereda möten vid behov. Utbildningen vann högsta pris på Swedish Learning Awards 2016.