Utbildningsportal till Prevent

Prevent är en ideell organisation, ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som verkar för en bättre arbetsmiljö genom information och utbildning.

Tusentals personer genomgår Prevents utbildningar varje år. Dessa utbildningar kan både ske i klassrum och på distans, vissa av dem är kostnadsfria. I samband med en total översyn av Prevents systembild så togs beslut om att investera i en utbildningsportal. Syftet var att effektivisera utbildningsadministrationen, samt att bättre stödja lärandet på distans. Future First anlitades för att sköta upphandlingen.

Utmaningen

Att hitta ett system som kunde möta Prevents kravbild.

Arbetssättet

Inledningsvis hölls flera möten om trender inom digitalt lärande och digitala affärsmodeller. Efter en genomgång av förutsättningarna och önskemål, både inom organisationen och hos målgruppen, presenterades sedan ett antal strategiska rekommendationer som Prevents ledningsgrupp tog beslut om. Därefter togs en kravspecifikation fram, liksom en lista med potentiella leverantörer som bäst bedömdes kunna möta de krav som specificerats.

Resultatet

Prevent har nu ett nytt system för utbildningsadministration. I dagsläget hanteras all klassrumsbaserad utbildning via detta system. Lösningen för de olika typerna av distansutbildning är under implementation.

För mer information om Prevents utbildningar:
prevent.se/utbildningar-produkter/