Webbaserad säljutbildning från Ung Företagsamhet för unga företagare

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation och del av den globala organisationen Junior Achievement. Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Tack vare Ung Företagsamhet kan gymnasieelever pröva att starta och driva företag under ett år. Som stöd finns läromedel, lärarhandledningar, rådgivning, mässor och tävlingar, etc. Future First har fått förtroendet att ta fram flera av organisationens webbutbildningar, bland annat om företagsekonomi och vad man kan göra efter avslutat UF-år.

”Din roll som säljare” är den första webbutbildningen i en serie utbildningar för olika roller inom UF-företaget. ”Din roll som säljare” har tagits fram i samarbete med Patrik Nordkvist från företaget Försäljningschefen. Syftet är att ge eleverna grundläggande kunskaper och inspiration för att känna sig mer trygga och engagerade i sin roll som säljare.

Utmaningen

Att ta fram en lösning för en specifik roll i ett UF-företag med en extern samarbetspartner, med ett upplägg och format som kan återanvändas med andra samarbetspartners på ett kostnadseffektivt sätt.

Lösningen

En webbutbildning med filmer och frågor som eleverna går igenom för att skaffa sig de grundläggande kunskaper de behöver för att börja jobba som säljare. Utbildningen innehåller också digitala övningar där eleverna kan koppla det de lärt sig till sin egen situation, samt en större uppgift att jobba med efter utbildningen.

Resultatet

”Din roll som säljare” började användas i gymnasieskolor över hela landet i september 2022. Hitintills har snart 2000 elever gått igenom den. Under 2023 lanserades först ”Din roll som vd” och sedan ”Din roll som hållbarhetsansvarig”. 2024 lanseras ”Din roll som innovatör”.

För mer information om Ung Företagsamhet: https://ungforetagsamhet.se/