Digital guide och utbildningsmaterial för att bidra till en bättre arbetsmiljö för frisörer

Prevent har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet lanserat en digital guide för att ge frisörer möjlighet till en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöguiden är en del av ett större projekt som IVL driver med finansiering av AFA Försäkring för att utveckla strategier och metoder för att förbättra frisörers arbetsmiljö. Den digitala guiden innehåller både en kunskapsbank och ett utbildningsmaterial för blivande frisörer.

Prevent är en ideell organisation, ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som verkar för en bättre arbetsmiljö genom information och utbildning. IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver på omställningen till det hållbara samhället. Arbetsmiljö är ett verksamhetsområde och det generella målet är att minska arbetsskadorna och förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

Frisörens arbetsmiljöguide utvecklade Prevent och IVL i samråd med en referensgrupp med representanter från Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund. Future First anlitades för utveckling av guidens övergripande struktur, samt utbildningsmaterialet för frisörlärarna.

Utmaningen

Att nå ut med information om förebyggande arbetssätt till en målgrupp som tenderar att fokusera mer på nuet än på framtida problem. Att utforma ett utbildningsmaterial som kan användas på flera sätt i olika typer av sammanhang.

Lösningen

En webbplats utvecklad av Prevent och IVL, med innehåll som passar oavsett om besökaren håller på att utbilda sig eller har lång erfarenhet inom yrket, om denne är anställd, hyr stol eller driver egen salong.

Instruerande filmer för inspiration och utbildning.

Ett utbildningsmaterial uppdelat i fem lektioner, med ett varierat innehåll och olika typer av övningar.

Projektets filmproducent: Folkliv

Projektets illustratör: Lotta Nathorst

Resultatet

Arbetsmiljöguiden lanserades under hösten 2020 och har fått ett mycket bra gensvar. Besökarna stannar i snitt upp emot 4 minuter. Flest besök har sidorna om arbetsteknik, allergena ämnen och utbildningsmaterial.

Länk till guiden: https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/

Länk till utbildningsmaterialet: https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/utbildningsmaterial/