Digitalt läromedel från Ung Företagsamhet om möjligheternas samhälle

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation och del av den globala organisationen Junior Achievement. Ung Företagsamhet är verksamma både på gymnasiet och grundskolan med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap, genom utbildningen UF-företagande, i fyrtio år och erbjuder sedan 2010 även läromedel för grundskolan.

Det webbaserade läromedlet Möjligheternas samhälle är framtaget för grundskolan. Det är tänkt att användas i klassrumsundervisningen genom att lärare – i dialog med eleverna – interagerar med innehållet på skärmen. Läromedlet, som utvecklats i samarbete med Future First, är primärt utformat för årskurs 4-6 men kan även vara värdefullt för andra årskurser.

Utmaningen

Att få fram en lösning med innehåll på rätt nivå för både målgrupp och användarsituation, samt ett gränssnitt som underlättar undervisningen samtidigt som det väcker elevernas engagemang. Det var också viktigt att lösningen skulle passa stora skärmar, oavsett val av enhet.

Lösningen

Ett webbaserat läromedel utformat för att passa fyra klassrumslektioner. Varje lektionsdel har ett tydligt upplägg med filmer, underlag för diskussioner och interaktiva moment som stöd för gruppövningar. Här finns även uppgifter som eleverna kan ta med sig hem och sedan redovisa. För att säkerställa ett gott resultat har Ung Företagsamhet också tagit fram en lärarhandledning som stöd för att förbereda lektionerna och för att ge tips om fördjupning.

Resultatet

Läromedlet började användas i skolor över hela landet i början av 2021.

För mer information se gärna: https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-sverige/ny-digital-utbildning-grundskolan