Pedagogiskt upplägg för Prevents lärarledda distansutbildningar

Prevent är en ideell organisation, ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som verkar för en bättre arbetsmiljö genom information och utbildning.

Tusentals personer genomgår Prevents utbildningar varje år. Dessa utbildningar kan både ske i klassrum och på distans, vissa är öppna och andra företagsanpassade. I och med våren 2020 skedde en markant ökning av efterfrågan på distansutbildning, både webbutbildning och lärarledd distansutbildning. Future First anlitades för att ta fram ett pedagogiskt upplägg och för att stötta Prevent vid konverteringen av flera klassrumsupplägg till ett digitalt format med Zoom som distansutbildningsverktyg.

Utmaningen

Att på kortast möjliga tid hitta ett pedagogiskt säkerställt upplägg som passar flera typer av utbildningar, kursdeltagare med olika tekniska förutsättningar, samt utbildare med sina sätt att utbilda och olika stor vana vid ny teknik.

Lösningen

En generell pedagogisk lathund för att förbereda och genomföra lärarledda distansutbildningar, oavsett val av distansutbildningsverktyg. Ett pilotprojekt med en första bearbetning av utbildningspresentation och lärarhandledning för distansutbildningsformatet.

Resultatet

I dagsläget erbjuder Prevent flera öppna lärarledda distansutbildningar, samt har genomfört ett flertal företagsanpassade utbildningar i detta format. För mer information om Prevents utbildningsombud se gärna: Prevent distansutbildningar