Webbaserad miljöutbildning för alla anställda inom Region Skåne

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med runt 36 000 anställda. Inom Region Skåne finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De anställda jobbar med allt ifrån vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, till samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor.

När Region Skåne skulle satsa på grundläggande kompetensutveckling inom det prioriterade miljöområdet valde man e-utbildning som format. Sedan 2015 erbjuds alla anställda – oavsett verksamhetsområde – en webbaserad miljöutbildning. Utbildningen har uppdaterats ett antal gånger sedan dess.

Utmaningen

Att nå ut till alla anställda med generell kunskap och inspiration om hållbarhets- och miljöområdet, oavsett yrkeskategori och arbetsområde.

Lösningen

Webbutbildningen består av två utbildningsmoduler som genomförs i önskad ordning. Den inledande delen om hållbar utveckling finns i två versioner efter behov. Den andra delen handlar specifikt om Region Skånes miljömål och hur medarbetare kan bidra till att uppfylla dessa.

Produkten som utbildningen baserades på var ett resultat av ett utvecklingsprojekt som Future First genomförde i samarbete med forskare på KTH och en referensgrupp med hållbarhetschefer från ett flertal branscher.

Resultatet

Utbildningen har sedan start funnits tillgänglig för samtliga anställda på Region Skåne.

Mer information om utbildningen: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/hallbara-val–gor-skillnad-varje-dag/