Castellums webbaserade hållbarhetsutbildning

Hållbarhetsfrågorna ligger högt upp på fastighetsbolaget Castellums agenda. Företagets fokus och en ökad transparens i redovisningen har lett till att Castellums hållbarhetsarbete belönats med ett flertal internationella priser.

För att säkerställa kompetensen generellt inom organisationen så ska alla nya medarbetare gå igenom företagets webbaserade hållbarhetsutbildning.

Utmaningen

Att säkerställa alla medarbetares kunskap om hållbar utveckling generellt, specifikt hur Castellum bidrar till denna utveckling, samt på vilket sätt verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Lösningen

Webbutbildningen består av flera delar som genomförs i önskad ordning. Produkten som utbildningen baserades på var ett resultat av ett utvecklingsprojekt som Future First genomförde i samarbete med forskare på KTH och en referensgrupp med hållbarhetschefer från ett flertal branscher.

Resultatet

Hitintills har mer än 95% av företagets medarbetare genomfört utbildningens alla delar.