Castellums webbaserade hållbarhetsutbildning

Hållbarhetsfrågorna ligger högt upp på fastighetsbolaget Castellums agenda. Företagets fokus och en ökad transparens i redovisningen har lett till att Castellums hållbarhetsarbete belönats med ett flertal internationella priser.

För att säkerställa kompetensen generellt inom organisationen så ska alla nya medarbetare gå igenom företagets webbaserade hållbarhetsutbildning. Den baseras på Future Firsts produkt med en extra utbildningsdel om Castellums uppförandekoder.

Utmaningen

Att säkerställa alla medarbetares kunskap om hållbar utveckling generellt, specifikt hur Castellum bidrar till denna utveckling, samt på vilket sätt verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Lösningen

En företagsanpassad version av Future Firsts produkt, samt system för administration och uppföljning. Webbutbildningen består av tre utbildningsavsnitt som genomförs i önskad ordning.

Produkten som utbildningen baseras på är ett resultat av ett utvecklingsprojekt som Future First genomförde i samarbete med två forskare på KTH och en referensgrupp med hållbarhetschefer från ett flertal branscher.

Resultatet

Hitintills har mer än 95% av företagets medarbetare genomfört utbildningen. För mer information om produkten se gärna winwin.se