Onboarding-process för SISAB

SISAB är en av Sveriges största fastighetsägare. De äger och förvaltar ungefär 600 förskolor, grundskolor och gymnasier. Tillsammans med sina hyresgäster skapar de trygga och inspirerande utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga.

För att tillgodose stadens ökade behov av skolplatser så växer SISAB och har i samband med detta valt att strategiskt se över sin onboarding-process. Hur kan den bli mer effektiv och behovsanpassad? Uppdraget för att ta fram en ny digitalt stödd onboarding-process gick till Wildfire i samarbete med Future First.

Utmaningen

Att skapa ett mer långsiktigt hållbart introduktionsprogram som inte tar för mycket kraft av organisationen.

Lösningen

En onboarding-process som utgår från den nyanställdes behov av information och utbildning under hela det första året. Lösningen består av tre delar; en visualiserad process med fastställda aktiviteter, ansvarsfördelning och olika typer av stöd, en introduktionsdag med fokus på företagskulturen, samt ett digitalt verktyg för att automatisera informationsflödet under året.