eBAM – En grundläggande arbetsmiljöutbildning

Prevent är en ideell organisation, ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som verkar för en bättre arbetsmiljö genom information och utbildning.

Över 1,5 miljoner personer har gått Prevents grundutbildning Bättre arbetsmiljö. När det var dags att modernisera så valde Prevent att satsa extra på det pedagogiska upplägget. Future First ledde processen med att ta fram det övergripande konceptet. Future First utvecklade sedan även distansversionen av utbildningen. Detta i nära samarbete med faktaexperter och projektledare på Prevent.

Utmaningen

Att skapa en e-utbildning med samma tyngd som den lärarledda utbildningen och som ger ett mervärde genom att den genomförs på den egna arbetsplatsen.

Lösningen

En e-utbildning som är mer än en e-utbildning. Den kombinerar klassiska kursavsnitt med faktiska uppgifter som genomförs på den egna arbetsplatsen. Resultatet är en uppdragsrapport som deltagaren kan spara för att sedan jobba vidare med i arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen är uppbyggd stegvis i ett upplägg inspirerat av gamification. För varje avsnitt som deltagaren klarar så öppnas nya möjligheter i form av individuella uppdrag och användbara verktyg att spara för framtida bruk.

Röster från pilotutvärderingen

”Det var otroligt lärorikt. Denna utbildning skulle alla våra chefer få möjlighet att delta i. Detta måste bli mer än en pilot!”

”Det var bra att utbildningen var kopplad direkt till arbetsplatsen. Det gör den mer användbar och lättare att omvandla i praktiken.”

”Jag fick många användbara tips och verktyg som jag kan använda i det egna arbetsmiljöarbetet.” ”Jättebra!!! Ett fantastiskt verktyg!”

För mer information om utbildningen:
https://prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/