Pedagogiskt upplägg för webbkurser på Chef.se

Chef gör Nordens största ledarskapstidning, på papper och webb. Under det senaste året har Chef jobbat hårt med att förbättra det digitala erbjudandet för sina kunder. Det har inneburit nya tjänster, förbättrat användargränssnitt och nytt innehåll.

En strategiskt viktig del av det nya tjänsteutbudet är Chefs nya webbkurser. Future First valdes som partner för att utveckla det pedagogiska upplägget och för att sätta upp en arbetsprocess för kursproduktion.

Utmaningen

Att hitta ett skalbart upplägg som passar målgruppen, både på kort och lång sikt.

Lösningen

En kursstruktur och enskilda komponenter som ska kunna plockas ihop efter behov. Möjlighet till individualisering genom en personlig kunskapsbank, samt ett slutprov för bekräftelse på kunskap. Upplägget testades i två pilotkurser, en om GDPR och en om personlig effektivitet.

Resultatet

Nu erbjuder tidningen Chef en rad webbkurser i aktuella ämnen.  Resultatet uppmärksammades på Tidskriftsgalan 2018, då utvecklingsteamet nu nominerades till priset Årets utvecklare. I motiveringen står att Chef har utvecklat en serie webbkurser genom att lyssna på sina användare. Med den nya satsningen kan de behålla gamla läsare, hitta nya och skapa fler intäkter. Som alltid håller Chef hög kvalitet och ett snabbt utvecklingstempo, helt i enlighet med tidskriftens innovativa anda.

Om Chefs webbkurser: chef.se/sa-har-fungerar-chefs-webbkurser/