EU-finansierat läromedel för högstadieelever

It’s My Future är ett digitalt läromedel om entreprenörskap för högstadieelever runt om i Europa.

Läromedlet togs fram inom ramen för ett EU-finansierat projekt och finns i dagsläget i sju olika språkversioner. De organisationer som deltog i projektet var förutom Future First, Ung Företagsamhet i Sverige, JA Europe, samt systerorganisationer i Finland, Estland, Spanien, Grekland, Bulgarien och Rumänien.

Utmaningen

Att med liten budget utveckla ett digitalt läromedel för många skolor med olika läroplaner, samt tekniska, kulturella och organisatoriska förutsättningar.

Lösningen

Ett enkelt och mallbaserat upplägg anpassat för användning både individuellt och i grupp. Filmer med entreprenörer från respektive land för att inspirera och övningar för att steg för steg kunna bygga sin egen entreprenör.

Resultatet

När läromedlet lanserades genomfördes handledarutbildning i respektive land.

Mer information om Ung Företagsamhets utbildningar: ungforetagsamhet.se/laromedel-gymnasiet