Digital introduktion till Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är en liten bank med en stor upp uppgift. Ända sedan 1836 har de finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Landshypotek blev bank 2013 och är idag en av Sveriges tio största banker.

När Landshypotek att satsa på ett digitalt stöd för introduktionen av nya medarbetare fick Future First förmånen att jobba med lösningen för detta.

Utmaningen

Att få möjlighet att utvärdera en ny typ av introduktion utan att det initialt skulle kräva någon större investering.

Lösningen

Två digitala guider att använda inför den första arbetsdagen och sedan under den första arbetsveckan, samt ett upplägg för automatiserade utskick och läsbekräftelse av riktlinjer. Lösningen drar nytta av den funktionalitet som finns i företagets nuvarande utbildningsportal.

Resultatet

Ett säkerställt och automatiserat sätt att skapa en bra start under den första anställningstiden. Introduktionen har uppdaterats flera gånger sedan lansering.